Årsrapport og Bærekraftrapport 2019

ÅRET 2019

Hovedtall 2019

KONGSBERG

EBITDA

MNOK
 • EBITDA
  MNOK 2 279
 • EBIT
  MNOK 1 183
 • Årsresultat
  MNOK 717
 • Utbytte per aksje
  NOK 2,50
 • Resultat per aksje etter skatt
  NOK 3,98
 • Børsverdi
  MNOK 24 839

Hovedtall 2019

MNOK
MNOK
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010

OMSETNING

OMSETNING
Driftsinntekter
Driftsinntekter
24 081
14 381
 14 490 
 15 845 
 17 032 
 16 613 
 16 323 
 15 652 
 15 128 
 15 497 
Ordreinngang
Ordreinngang
32 452
16 574
 13 430 
 14 319 
 15 238 
 22 097 
 15 043 
 14 605 
 15 016 
 13 584 
Ordrereserve
Ordrereserve
33 129
17 283
 15 629 
 16 914 
 19 597 
 21 020 
 15 687 
 16 523 
 17 839 
 17 759 
Book/bill
Book/bill
1,35
1,15
 0,9 
 0,9 
 0,9 
 1,3 
 0,9 
 0,9 
 1,0 
 0,9 

RESULTAT

RESULTAT
Driftsresultat før avskrivninger og amortiseringer (EBITDA)
Driftsresultat før avskrivninger og amortiseringer (EBITDA)
2 279
1 394
 1 279 
 1 217 
 1 784 
 2 060 
 2 142 
 2 294 
 2 385 
 2 485 
Driftsresultat (EBIT)
Driftsresultat (EBIT)
1 183
945
 772 
 692 
 944 
 1 258 
 1 659 
 1 840 
 2 026 
 2 113 
Ordinært resultat før skatt (EBT)
Ordinært resultat før skatt (EBT)
967
844
 654 
 729 
 944 
 1 285 
 1 644 
 1 809 
 1 991 
 2 097 
Årsresultat
Årsresultat
717
704
 559 
 651 
 755 
 880 
 1 225 
 1 304 
 1 418 
 1 500 

LØNNSOMHET

LØNNSOMHET
EBITDA %
EBITDA %
9,5 %
9,7 %
8,8 %
7,7 %
10,5 %
12,4 %
13,1 %
14,7 %
15,8 %
16,0 %
EBIT %
EBIT %
4,9 %
6,6 %
5,3 %
4,4 %
5,5 %
7,6 %
10,2 %
11,8 %
13,4 %
13,6 %

BALANSE

BALANSE
Egenkapital
Egenkapital
12 810
12 626
 7 365 
 6 725 
 6 127 
 6 282 
 6 657 
 6 274 
 5 484 
 4 881 
Egenkapital %
Egenkapital %
32,5 %
45,7 %
35,6 %
 31,7 %
 32,0 %
 31,0 % 
 38,2 %
 38,6 %
 35,1 %
 35,0 %
Netto rentebærende gjeld
Netto rentebærende gjeld
(1 565)
(5 706)
 384 
 2 195 
(941)
 (3 551) 
 (1 935) 
(1 198)
 (2 191) 
(1 813) 
Arbeidskapital1)
Arbeidskapital1)
17
(14)
955
2 533
2 698
155
775
1 000
(644)
(522)
Roace1)
Roace1)
10,0 %
12,5
9,1
8,2
21,8
35,9
32,5
36,3
51,6
65,2

MEDARBEIDERE

MEDARBEIDERE
Antall medarbeidere totalt
Antall medarbeidere totalt
10 793
6 842
6 830
7 159
7 688
 7 664 
7 493
 7 259 
 6 681 
5 681
Antall rapporterte skader/millioner arbeidede timer (H2-verdi)
Antall rapporterte skader/millioner arbeidede timer (H2-verdi)
2,3
1,6
3,2
3,5
4,1
4,7
3,7
 1,5 
 1,7 
6,3
Antall fraværsdager / millioner arbeidede timer (F-verdi)
Antall fraværsdager / millioner arbeidede timer (F-verdi)
31,4
17,6
16,2
32,0
14,2
45,3
15,6
 13,6 
 1,1 
22,3

MILJØ2)

MILJØ2)
Energibruk (GWh) 
Energibruk (GWh) 
165,1
131,2
124,4
122,8
119,35
123,7
127,0
114,7
108,9
103,2
Utslipp av CO2 (tonn)
Utslipp av CO2 (tonn)
60 393
35 466
32 517
33 464
39 268
26 006
25 294
19 579
22 747
20 005
Total mengde avfall generert (tonn) 
Total mengde avfall generert (tonn) 
7 830
1 888
1 884
 1 986
2 368
1 788
1 935
1 784
1 622
1 772

EIERNES VERDIER

EIERNES VERDIER
Børsverdi
Børsverdi
24 839
21 167
 18 120 
 14 940 
 17 400 
 14 760 
 15 300 
 14 940 
 13 920 
 15 960 
Resultat per aksje etter skatt (EPS) i NOK
Resultat per aksje etter skatt (EPS) i NOK
3,98
5,58
4,62
5,44
6,23
7,28
10,24
 10,91 
 11,83 
12,46
P/E i NOK
P/E i NOK
34,64
30,20
 32,70 
 22,95 
 23,05 
 16,77 
 12,49 
 11,46 
 9,82 
 10,64 
Utbytte i NOK per aksje
Utbytte i NOK per aksje
2,50
2,50
3,75
3,75
4,25
 9,25 
 5,25 
 3,75 
 3,75 
 3,75 
 1. For definisjoner se note 33.
 2. Tall inkl. oppkjøpte selskaper. Se klimaregnskap for sammenlignbare tall.

Historisk utvikling

Kongsberg Defence & Aerospace

Driftsinntekter

MNOK7.245+18,7 % fra 2018

Kongsberg Maritime

Driftsinntekter

MNOK16.038+112,6 % fra 2018

Andre aktiviteter

Driftsinntekter

MNOK798+9 % fra 2018
Til toppen