Årsrapport og Bærekraftrapport 2019

ÅRET 2019

Viktige milepæler 2019

KONGSBERG

 • God vekst, både organisk og gjennom oppkjøp.
 • Fullført to oppkjøp: Rolls-Royce Commercial Marine og Aerospace Industrial Maintenance Norway.
 • Går inn i 2020 med rekordhøy ordrereserve.
 • Blitt et betydelig større selskap og en mer komplett leverandør innen våre produktområder.

Kongsberg Defence & Aerospace

 • Vunnet KONGSBERGs største kontrakt noensinne med luftvern til Qatar til en verdi av NOK 5,6 milliarder.
 • Andre viktige kontrakter inkluderer NASAMS til Australia, JSM til Japan, mobilt bakkeluftvern til det norske Forsvaret, samt flere kontrakter på fjernstyrte våpenstasjoner (RWS).
 • God vekst og lønnsomhet og høy aktivitet.
 • Ordreinngang på NOK 16 milliarder og rekordhøy ordrereserve som var på NOK 20 milliarder ved utgangen av året.

Kongsberg Maritime

 • Integrasjonen av Commercial Marine er den største integrasjonen noensinne i KM.
 • I 2019 ble det realisert MNOK 260 i kostnadssynergier. Ambisjonen om å realisere totalt MNOK 500 fremskyndes med to år og skal realiseres innen utgangen av 2020.
 • Forretningsområdet vokser i 2019, også justert for oppkjøp. Det er god ordreinngang til tross for et generelt svakt nybyggingsmarked.
 • Vellykket levering av omfattende KONGSBERG-teknologi for Johan Sverdrup fase 1 og oppstart av fase 2.
 • Tildelt kontrakt for leveranser til moderne halvt nedsenkbar borerigg til en verdi av MNOK 350 med Keppel Offshore & Marine.

Kongsberg Digital

 • Kognifai Dynamic Digital Twin-kontrakt med Norske Shell for gassproduksjonsanlegget Nyhamna og digitaliseringspartnerskap med Shell.
 • Lansering av Vessel Insight, datainfrastrukturløsning for maritim sektor.
 • Omsetning: MNOK 800, 25 prosent vekst.
Til toppen