Årsrapport og Bærekraftrapport 2020

ÅRET 2020

Hovedtall 2020

KONGSBERG

EBITDA**

MNOK
 • EBITDA**
  MNOK 3 250
 • EBIT**
  MNOK 1 905
 • Årsresultat
  MNOK 2 932
 • Utbytte per aksje***
  NOK 8,00
 • Resultat per aksje etter skatt
  NOK 16,08
 • Børsverdi
  MNOK 31 714

*) Resultattall, ordreinngang og ordrereserve for 2019 og 2018 er justert for avhendet virksomhet.
Tilsvarende tall for tidligere år er ikke justert.
**) Resultatandel fra felleskontrollerte virksomheter er ikke lenger inkludert i EBITDA og EBIT. Sammenlignbare tall er omarbeidet.
***) Foreslått utbytte per aksje for 2020 er NOK 8,00, hvorav NOK 5,00 per aksje er utover utbyttepolicy.

Hovedtall 2020

MNOK
MNOK
2020
20193)
20183)
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

OMSETNING

OMSETNING
Driftsinntekter
Driftsinntekter
25 612
23 245
13 807
 14 490 
 15 845 
 17 032 
 16 613 
 16 323 
 15 652 
 15 128 
Ordreinngang
Ordreinngang
28 818
31 413
15 879
 13 430 
 14 319 
 15 238 
 22 097 
 15 043 
 14 605 
 15 016 
Ordrereserve
Ordrereserve
35 947
32 347
16 707
 15 629 
 16 914 
 19 597 
 21 020 
 15 687 
 16 523 
 17 839 
Book/bill
Book/bill
1,12
1,35
1,15
 0,9 
 0,9 
 0,9 
 1,3 
 0,9 
 0,9 
 1,0 

RESULTAT

RESULTAT
Driftsresultat før avskrivninger og amortiseringer (EBITDA)1)
Driftsresultat før avskrivninger og amortiseringer (EBITDA)1)
3 250
2 113
1 126
1 092
988
1 697
1 998
 2 142 
 2 294 
 2 385 
Driftsresultat (EBIT)1)
Driftsresultat (EBIT)1)
1 905
1 029
701
585
462
857
1 196
 1 659 
 1 840 
 2 026 
Ordinært resultat før skatt (EBT)
Ordinært resultat før skatt (EBT)
1 855
833
780
 654 
 729 
 944 
 1 285 
 1 644 
 1 809 
 1 991 
Årsresultat
Årsresultat
2 932
717
704
 559 
 651 
 755 
 880 
 1 225 
 1 304 
 1 418 

LØNNSOMHET

LØNNSOMHET
EBITDA % 4)
EBITDA % 4)
12,7 %
9,1 %
8,2 %
7,5 %
6,2 %
10,0 %
12,0 %
13,1 %
14,7 %
15,8 %
EBIT % 4)
EBIT % 4)
7,40 %
4,4 %
5,1 %
4,0 %
2,9 %
5,0 %
7,2 %
10,2 %
11,8 %
13,4 %

BALANSE

BALANSE
Egenkapital
Egenkapital
13 301
12 810
12 626
 7 365 
 6 725 
 6 127 
 6 282 
 6 657 
 6 274 
 5 484 
Egenkapital % 5)
Egenkapital % 5)
33,9 %
32,8 %
45,70 %
35,60 %
 31,7 % 
 32,0 % 
 31,0 % 
 38,2 % 
 38,6 % 
 35,1 % 
Netto rentebærende gjeld
Netto rentebærende gjeld
(3 949)
(1 565)
(5 706)
 384 
 2 195 
(941)
 (3 551) 
 (1 935) 
(1 198)
 (2 191) 
Arbeidskapital1)
Arbeidskapital1)
(458)
17
(14)
955
2 533
2 698
155
775
1 000
(644)
Roace1)
Roace1)
20,8 %
10,0 %
12,5 %
9,1 %
8,2 %
21,8 %
35,9 %
32,5 %
36,3 %
51,6 %

MEDARBEIDERE

MEDARBEIDERE
Antall medarbeidere totalt
Antall medarbeidere totalt
10 689
10 793
6 842
6 830
7 159
7 688
 7 664 
7 493
 7 259 
 6 681 
Antall rapporterte skader/millioner arbeidede timer (H2-verdi)
Antall rapporterte skader/millioner arbeidede timer (H2-verdi)
1,7
2,3
1,6
3,2
3,5
4,1
4,7
3,7
 1,5 
 1,7 
Antall fraværsdager / millioner arbeidede timer (F-verdi)
Antall fraværsdager / millioner arbeidede timer (F-verdi)
21,2
31,4
17,6
16,2
32
14,2
45,3
15,6
 13,6 
 1,1 

MILJØ2) 5)

MILJØ2) 5)
Energibruk (GWh) 
Energibruk (GWh) 
167,1
178,4
131,2
124,4
122,8
119,35
123,7
127
114,7
108,9
Utslipp av CO2 (tonn)
Utslipp av CO2 (tonn)
40 619
74 114
35 466
32 517
33 464
39 268
26 006
25 294
19 579
22 747
Total mengde avfall generert (tonn) 
Total mengde avfall generert (tonn) 
7 420
7 830
1 888
1 884
 1 986
2 368
1 788
1 935
1 784
1 622

EIERNES VERDIER

EIERNES VERDIER
Børsverdi
Børsverdi
31 714
24 839
21 167
 18 120 
 14 940 
 17 400 
 14 760 
 15 300 
 14 940 
 13 920 
Resultat per aksje etter skatt (EPS) i NOK
Resultat per aksje etter skatt (EPS) i NOK
16,08
3,89
5,58
4,62
5,44
6,23
7,28
10,24
 10,91 
 11,83 
P/E i NOK
P/E i NOK
10,82
34,64
30,2
 32,70 
 22,95 
 23,05 
 16,77 
 12,49 
 11,46 
 9,82 
Utbytte i NOK per aksje6)
Utbytte i NOK per aksje6)
8,0
12,5
2,5
3,75
3,75
4,25
 9,25 
 5,25 
 3,75 
 3,75 
 1. For definisjoner se note 34.
 2. Se klimaregnskap for sammenlignbare tall.
 3. Resultattall, ordreinngang og ordrereserve for 2019 og 2018 er justert for avhendet virksomhet. Tilsvarende tall for tidligere år er ikke justert.
 4. Resultatandel fra felleskontrollerte virksomheter er ikke lenger inkludert i EBITDA og EBIT. Sammenlignbare tall er omarbeidet.
 5. Tall for 2019 er korrigert.
 6. Foreslått utbytte per aksje for 2020 er NOK 8,00, hvorav NOK 5,00 per aksje er utover utbyttepolicy.

Historisk utvikling

Note til graf "Historisk utvikling"
1) Resultattall i grafen for 2019 og 2018 er justert for avhendet virksomhet. Tilsvarende tall for tidligere år er ikke justert.
2) Resultatandel fra felleskontrollerte virksomheter er ikke lenger inkludert i EBITDA og EBIT. Sammenlignbare tall er omarbeidet.

KONGSBERG DEFENCE & AEROSPACE

Driftsinntekter

MNOK8.503+17,4 % fra 2019
Les mer om KDA


*) 
Resultatandel fra felleskontrollerte virksomheter er ikke lenger inkludert i EBITDA. Sammenlignbare tall er omarbeidet.


KONGSBERG MARITIME

Driftsinntekter**

MNOK16.319+7,4 % fra 2019
Les mer om KM


*) 
Resultatandel fra felleskontrollerte virksomheter er ikke lenger inkludert i EBITDA. Sammenlignbare tall er omarbeidet.
**) Tallene for 2019 og 2018 er justert for avhendet virksomhet. Tilsvarende tall for tidligere år er ikke justert.


ØVRIG VIRKSOMHET

Driftsinntekter

MNOK790-1,5 % fra 2019
Les mer om KDI


*) 
Resultatandel fra felleskontrollerte virksomheter er ikke lenger inkludert i EBITDA. Sammenlignbare tall er omarbeidet.


Til toppen