Årsrapport og Bærekraftrapport 2020

ÅRET 2020

Viktige milepæler 2020

KONGSBERG

 • Sterke resultater og god drift i et ekstraordinært år. 
  • Organisasjonen har vist stor endringsvilje og tilpasningsdyktighet gjennom et utfordrende år med Covid-19, hvor de ansattes helse, operasjonell drift og finansiell styrke har vært hovedfokus. 
 • Går ut av året med rekordhøy ordrereserve og hadde en ordreinngang i 2020 på MNOK 28.818, tilsvarende en book/bill på 1,13. 
 • Suksessfull integrasjon av oppkjøpte selskaper.

Kongsberg Defence & Aerospace

 • Sterk ordreinngang med viktige kontrakter som blant annet NASAMS til Ungarn, JSM til Japan og våpenstasjoner til den britiske hæren. 
 • Solid vekst og god prosjektgjennomføring. EBITDA margin 19,5 prosent i 2020. 
 • Opprettholdt godt aktivitetsnivå gjennom Covid-19 og har hatt tilnærmet normal drift. 

Kongsberg Maritime

 • Realiserte kostnadsbesparelser var totalt MNOK 640 som følge av integrasjonen av Commercial Marine og tilhørende synergi uttak. Målet var opprinnelig satt til MNOK 500 innen utgangen av 2022.
 • Forretningsområdet økte lønnsomheten i et generelt utfordrende maritimt marked. EBITDA margin opp fra 6,6 prosent i 2019 til 9,4 prosent i 2020.
 • Solgte Hydroid, Inc. for MUSD 350 til Huntington Ingalls Industries, og inngikk samtidig en strategisk samarbeidsavtale med samme selskap.

Kongsberg Digital

 • Internasjonal rammeavtale for leveranse av Kognitwin digitale tvillingløsninger til Shell Global Solutions og kontrakt på MUSD 25 med internasjonalt energiselskap for programvare for aggregering og visualisering av sanntidsdata.
 • Partnerskapsavtaler om dataplattformsamarbeid med DNV GL, MAN og ABB Turbocharger.
 • Vekst for områdets nye digitale satsninger. 
Til toppen