Årsrapport og Bærekraftrapport 2019

BÆREKRAFT

Fokusområder 2019–2020

Våre fokusområder beskriver våre vesentligste områder innen bærekraft og samfunnsansvar og er en integrert del av vår strategi.