Årsrapport og Bærekraftrapport 2020

BÆREKRAFT

Fokusområder 2020–2021

Våre fokusområder beskriver våre vesentligste områder innen bærekraft og samfunnsansvar, og er en integrert del av vår strategi.