Årsrapport og Bærekraftrapport 2019

OM KONGSBERG GRUPPEN

KONGSBERG i verden

Antall
medarbeidere
Antall
leverandører1)
Verdiskaping
MNOK
Investeringer
MNOK
Totalt
Totalt
10 793
10 166
24 081
544
Europa
Europa
78 %
84,6 %
  75 %  
91 %
Asia
Asia
13 %
5,7 %
  12 % 
3 %
Nord-Amerika
Nord-Amerika
7 %
7,0 %
  12 % 
4 %
Mellom- og Sør-Amerika og Antarktis
Mellom- og Sør-Amerika og Antarktis
1 %
0,5 %
  1 % 
2 %
Oseania
Oseania
1 %
1,5 %
  -   
Afrika
Afrika
0 %
0,7 %
  -   
 1. Enkelte av leverandørene kan være talt to eller flere ganger da de kan være leverandør til to eller flere av våre forretningsområder. Tallene omfatter ikke alle leverandører som blir håndtert direkte fra våre internasjonale lokasjoner.

Europa

 • Norge

  • Medarbeidere: 6.475 (4.518)
  • Antall leverandører1): 4.578 (3.623)
  • Verdiskaping: MNOK 12.389 (9.222)
  • Investeringer: MNOK 488 (188) 
 • Finland

  • Medarbeidere: 490
  • Antall leverandører1): 813
  • Verdiskaping: MNOK 1.913
  • Investeringer: MNOK 1
 • Storbritannia

  • Medarbeidere: 229 (70)
  • Antall leverandører1): 511 (581)
  • Verdiskaping: MNOK 581 (267)
  • Investeringer: MNOK 17 (10)
 • Polen

  • Medarbeidere: 448 (215)
  • Antall leverandører1): 318 (327)
  • Verdiskaping: MNOK 192 (128)
  • Investeringer: MNOK 6 (5)
 • Øvrige Europa

  • Medarbeidere: 783 (189)
  • Antall leverandører1): 2.383 (1.493)
  • Verdiskaping: MNOK 2.971 (959)
  • Investeringer: MNOK 25 (7)

Asia

 • Kina

  • Medarbeidere: 517 (464)
  • Antall leverandører1)62 (254)
  • Verdiskaping: MNOK 496 (322)
  • Investeringer: MNOK 1 (3)
 • India

  • Medarbeidere: 302 (267)
  • Antall leverandører1): 104 (10)
  • Verdiskaping: MNOK 163 (108)
  • Investeringer: MNOK 1 (3)
 • Singapore

  • Medarbeidere: 236 (169)
  • Antall leverandører1): 117 (180)
  • Verdiskaping: MNOK 631 (464)
  • Investeringer: MNOK 1 (1)
 • Sør-Korea

  • Medarbeidere: 244 (163)
  • Antall leverandører1): 155 (431)
  • Verdiskaping: MNOK 1.245 (660)
  • Investeringer: MNOK 3 (2)
 • Midtøsten

  • Medarbeidere: 58 (39)
  • Antall leverandører1): 49 (26)
  • Verdiskaping: MNOK 171 (110)
  • Investeringer: MNOK 10 (0)
 • Øvrige Asia

  • Medarbeidere: 37 (8)
  • Antall leverandører1): 94 (42)
  • Verdiskaping: MNOK 108 (57)
  • Investeringer: MNOK 0 (0)

Nord-Amerika

 • USA

  • Medarbeidere: 644 (537)
  • Antall leverandører1): 587 (574)
  • Verdiskaping: MNOK 2.575 (1.624)
  • Investeringer: MNOK 19 (6)
 • Canada

  • Medarbeidere: 115 (98)
  • Antall leverandører1): 120 (35)
  • Verdiskaping: MNOK 310 (283)
  • Investeringer: MNOK 2 (3)

Mellom- og Sør-Amerika og Antarktis

 • Brasil

  • Medarbeidere: 119 (63)
  • Antall leverandører1): 348 (142)
  • Verdiskaping: MNOK 147 (87)
  • Investeringer: MNOK 8 (2)
 • Mexico

  • Medarbeidere: 22 (21)
  • Antall leverandører1): 1 (0)
  • Verdiskaping: MNOK 39 (35)
  • Investeringer: MNOK 0 (0)
 • Øvrige Mellom- og Sør-Amerika

  • Medarbeidere: 8 (5)
  • Antall leverandører1): 42 (8)
  • Verdiskaping: MNOK 14 (11)
  • Investeringer: MNOK 0 (0)
 • Antarktis og Svalbard

Osania

 • Australia og New Zealand

  • Medarbeidere: 46 (8)
  • Antall leverandører1): 156 (32)
  • Verdiskaping: MNOK 98 (34)
  • Investeringer: MNOK 2 (0)

Afrika

 • Algerie, Namibia, Sør-Afrika og øvrige Afrika

  • Medarbeidere: 20 (8)
  • Antall leverandører1): 70 (10)
  • Verdiskaping: MNOK 38 (9)
  • Investeringer: MNOK 0 (0)
Til toppen