Årsrapport og Bærekraftrapport 2020

OM KONGSBERG GRUPPEN

KONGSBERG i verden

Antall
medarbeidere
Antall
leverandører1)
Verdiskaping
MNOK
Investeringer
MNOK
Totalt
Totalt
10 689
9 349
25 612
536
Europa
Europa
81 %
80 %
  80 %  
91 %
Asia
Asia
12 %
5 %
 10 % 
3 %
Nord-Amerika
Nord-Amerika
5 %
10 %
  8 % 
5 %
Mellom- og Sør-Amerika og Antarktis
Mellom- og Sør-Amerika og Antarktis
1 %
3 %
  1 % 
0 %
Oseania
Oseania
1 %
2 %
 1 % 
1 % 
Afrika
Afrika
0 %
0 %
0 %   
0 % 
 1. Enkelte av leverandørene kan være talt to eller flere ganger da de kan være leverandør til to eller flere av våre forretningsområder. Tallene omfatter ikke alle leverandører som blir håndtert direkte fra våre internasjonale lokasjoner.

Europa

 • Norge

  • Medarbeidere: 6.658 (6.475)
  • Antall leverandører1): 4.370 (4.578) 
  • Verdiskaping: MNOK 13.937 (12.389)  
  • Investeringer: MNOK 452 (488)
 • Finland

  • Medarbeidere: 487 (490)
  • Antall leverandører1): 671 (813)
  • Verdiskaping: MNOK 2.340 (1.913)
  • Investeringer: MNOK 8 (1)
 • Storbritannia

  • Medarbeidere: 211 (229)
  • Antall leverandører1): 407 (511)
  • Verdiskaping: MNOK 551 (581)
  • Investeringer: MNOK 8 (17)
 • Polen

  • Medarbeidere: 468 (448)
  • Antall leverandører1): 226 (318)
  • Verdiskaping: MNOK 192 (192) 
  • Investeringer: MNOK 10 (6)
 • Øvrige Europa

  • Medarbeidere: 792 (783)
  • Antall leverandører1): 1.826 (2.383)
  • Verdiskaping: MNOK 3.535 (2.971)
  • Investeringer: MNOK 10 (25)

Asia

 • Kina

  • Medarbeidere: 460 (517)
  • Antall leverandører1): 51 (62)
  • Verdiskaping: MNOK 552 (496)
  • Investeringer: MNOK 1 (1)
 • India

  • Medarbeidere: 299 (302)
  • Antall leverandører1): 65 (104)
  • Verdiskaping: MNOK 141 (163)
  • Investeringer: MNOK 3 (1)
 • Singapore

  • Medarbeidere: 215 (236)
  • Antall leverandører1): 91 (117)
  • Verdiskaping: MNOK 500 (631)
  • Investeringer: MNOK 3 (1)
 • Sør-Korea

  • Medarbeidere: 240 (244)
  • Antall leverandører1): 130 (155)
  • Verdiskaping: MNOK 1.162 (1.245)
  • Investeringer: MNOK 9 (3)
 • Midtøsten

  • Medarbeidere: 59 (58)
  • Antall leverandører1): 28 (49)
  • Verdiskaping: MNOK 172 (171)
  • Investeringer: MNOK 0 (10)
 • Øvrige Asia

  • Medarbeidere: 24 (37)
  • Antall leverandører1): 140 (94)
  • Verdiskaping: MNOK 67 (108)
  • Investeringer: MNOK 0 (0)

Nord-Amerika

 • USA

  • Medarbeidere: 445 (644)
  • Antall leverandører1): 766 (587)
  • Verdiskaping: MNOK 1.729 (2.575)
  • Investeringer: MNOK 22 (19)
 • Canada

  • Medarbeidere: 109 (115)
  • Antall leverandører1): 135 (120)
  • Verdiskaping: MNOK 303 (310)
  • Investeringer: MNOK 3 (2)

Mellom- og Sør-Amerika og Antarktis

 • Brasil

  • Medarbeidere: 114 (119)
  • Antall leverandører1): 240 (348)
  • Verdiskaping: MNOK 126 (147)
  • Investeringer: MNOK 2 (8)
 • Mexico

  • Medarbeidere: 26 (22)
  • Antall leverandører1): 1 (1)
  • Verdiskaping: MNOK 32 (39) 
  • Investeringer: MNOK 0 (0)
 • Øvrige Mellom- og Sør-Amerika

  • Medarbeidere: 5 (8)
  • Antall leverandører1): 29 (42)
  • Verdiskaping: MNOK 13 (14)
  • Investeringer: MNOK 0 (0)
 • Antarktis og Svalbard

Oseania

 • Australia og New Zealand

  • Medarbeidere: 57 (46)
  • Antall leverandører1): 159 (156)
  • Verdiskaping: MNOK 219 (98)
  • Investeringer: MNOK 4 (2)

Afrika

 • Algerie, Namibia, Sør-Afrika og øvrige Afrika

  • Medarbeidere: 20 (20)
  • Antall leverandører1): 12 (70)
  • Verdiskaping: MNOK 41 (38)
  • Investeringer: MNOK 0 (0)
Til toppen