Årsrapport og Bærekraftrapport 2021

ÅRET 2021

Viktige milepæler 2021

KONGSBERG

 • Det ble et godt år med sterke resultater for konsernet.
 • Ordreinngang på NOK 41 milliarder i 2021 ga en rekordhøy ordrereserve på nesten NOK 50 milliarder. 
 • Solide eksterne evalueringer og ratings av våre resultater og arbeid innen ESG (miljø, sosiale forhold og selskapsledelse). 
 • Forpliktet oss til å sette vitenskapsbaserte klimamål (Science Based Targets).

Kongsberg Defence & Aerospace

 • God ordreinngang med viktige kontrakter inkludert Joint Strike Missile for Norges nye F-35 jagerfly, Naval Strike Missile for Norge og Tyskland, ORCCA kampsystem for nye norske og tyske ubåter og forlengelse av CROWS rammeavtale med US Army.
 • God margin var blant annet et resultat av god prosjektgjennomføring og en gunstig prosjektmiks i hele organisasjonen.
 • Alle divisjoner hadde mer enn 10 prosent vekst sammenlignet med 2020.

Kongsberg Maritime

 • Ordreinngang på NOK 17,8 milliarder i 2021, en økning på NOK 2 milliarder fra året før og book/bill på 1,09. Både fra Offshore Wind, Naval og Tugs-segmentet var det en ordreinngang på over NOK 1 milliard.
 • Kryssalg var en av hovedsynergiene ved oppkjøpet av RRCM. I 2021 realiserte forretningsområdet NOK 1,5 milliarder i kryssalg innen nysalg og ettermarked hvorav NOK 500 millioner til Offshore Wind.
 • Forretningsområdet forbedret lønnsomheten ytterligere i 2021. EBITDA vokste med MNOK 445 til MNOK 1.977. EBITDA marginen økte fra 9,4 prosent til 12,0 prosent i 2021, blant annet som følge av forbedret drift og gunstig prosjektmiks. 

Kongsberg Digital

 • Kongsberg Digital opplevde økende etterspørsel etter selskapets digitale løsninger, økte sine gjentakende driftsinntekter fra 35 prosent til 41 prosent, og ansatte over 200 nye kolleger i 2021.
 • Inngått en internasjonal rammeavtale med Shell for SiteCom, skyløsningen for overvåkning og forbedring av boreoperasjoner, i tillegg til å forlenge avtalen med AkerBP.
 • Fortsatte utrullingen av den digitale tvilling-løsningen Kognitwin Energy under rammeavtale med Shell, blant annet på Ormen Lange-feltet.
 • Sikret avtaler for den maritime skyløsningen Vessel Insight med blant annet Olympic Subsea, Island Offshore og Höegh Autoliners.
Til toppen