Årsrapport og Bærekraftrapport 2019

Årsrapport og Bærekraftrapport 2019

Ekstrem ytelse for ekstreme forhold

Kongsberg Gruppen (KONGSBERG) er et internasjonalt teknologikonsern som leverer avanserte og pålitelige løsninger som forbedrer sikkerhet, sikkerhet og ytelse i komplekse operasjoner og under ekstreme forhold. KONGSBERG jobber med krevende kunder innen den globale forsvars-, maritime, olje- og gass-, fiskeri- og romfartssektoren.

KONGSBERG i verden

Etter å ha gjennomført den største integrasjonen i KONGSBERGs historie er selskapet nå lokalisert i mer enn 40 land.

Årsberetning 2019

Året 2019 vil bli husket som et begivenhetsrikt år for KONGSBERG. Selskapet sluttførte to viktige oppkjøp, hadde rekordhøy ordreinngang, leverte vekst i alle forretningsområder, samt lanserte nye produkter og systemer.

Hovedtall 2019

Driftsinntekter

MNOK24.081+67,5 % fra 2018
 • Kongsberg Defence & Aerospace
 • Kongsberg Maritime
 • Andre aktiviteter
Se flere nøkkeltall

Forretningsområder

 • Kongsberg Defence & Aerospace

  To tiår med innovasjon, omstilling og fokus på resultater har gjort Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) til en anerkjent, global teknologileder og ledende leverandør innen forsvar, overvåkning, romfart og flystrukturer, så vel som innen vedlikehold, reparasjoner og service.

 • Kongsberg Maritime

  Kongsberg Maritime (KM) utvikler og leverer teknologi som bidrar til å realisere en bærekraftig forvaltning av hav­rommet. Forretningsområdet har vokst til dobbel størrelse i løpet av 2019, etter at KONGSBERG gjennomførte sitt hittil største oppkjøp.

 • Kongsberg Digital

  Kongsberg Digital (KDI) ble etablert i 2016 for å levere neste generasjons programvare og digitale løsninger til kunder i maritim sektor, olje og gass og fornybar energi. KDI har ledende domene- og digitalkompetanse innen områder som støtter økt automatisering og autonome operasjoner i industrien.

Bærekraft

Menneskerettigheter

KONGSBERG respekterer alle internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, som fastsatt i våre forretningsetiske retningslinjer. Brudd på menneskerettighetene skal ikke forekomme i vår virksomhet.

Klima og miljø

Vi overvåker våre egne produksjonsanlegg og avlegger klima- og miljøregnskap som gir en oversikt over vårt forbruk.

Til toppen