Årsrapport og Bærekraftrapport 2021

OM KONGSBERG GRUPPEN

Forretningsområder

KONGSBERG består av tre forretningsområder som styres gjennom en sentral styringsmodell, men opererer med en stor grad av selvstendighet. Organisasjonen er knyttet sammen av kompetanse- og teknologisynergier og en felles kultur basert på våre verdier: Determined, Innovative, Collaborative og Reliable.

Vi er en innovativ og kundefokusert organisasjon som leverer avanserte systemer og teknologier for bruk under ekstreme forhold.