Årsrapport og Bærekraftrapport 2019

OM KONGSBERG GRUPPEN

Videre styrking av vår posisjon

Kongsberg Defence & Aerospace

To tiår med innovasjon, omstilling og fokus på resultater har gjort Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) til en anerkjent, global teknologileder og ledende leverandør innen forsvar, overvåkning, romfart og flystrukturer, så vel som innen vedlikehold, reparasjoner og service. Vi setter vår stolthet i å utvikle avanserte løsninger og produkter av strategisk betydning, for markeder over hele verden, med bruksområder som spenner fra under vann, på havoverflaten, på land, i luften og ute i verdensrommet.

I løpet av 2019 har forretningsområdet ved siden av ordinær virksomhet, jobbet videre med integrasjonen av romfartsmiljøet og den oppkjøpte virksomheten Kongsberg Aviation Maintenance Services (KAMS), tidligere Aerospace Industrial Maintenance Norway (AIM Norway). Fra 1.1.20 blir divisjonene Protech Systems og Defence Communications slått sammen til divisjonen Land Systems.

Integrated Defence Systems

Divisjonen Integrated Defence Systems leverer verdens mest avanserte luftvernsystem NASAMS (Norwegian-Advanced-Surface-to-Air-Missile-System), overvåkingssystemer, artilleri-ildledning og land- og fartøysbaserte kampsystemer. Divisjonen har en strategisk samarbeidsavtale med Raytheon for NASAMS og med thyssenkrupp Marine Systems (tkMS) på kta naval systems SA, et joint venture firma som leverer eksklusive kampsystemer til tkMS’ ubåter. NASAMS er det mest solgte luftvernsystemet i verden i sin klasse, hvor hele 15 land har NASAMS-elementer i sitt forsvar. Divisjonen skal også levere mobilt bakkeluftvern til det norske Forsvaret.

Space & Surveillance

Divisjonen Space & Surveillance leverer et bredt spekter av systemer og elektronikk til bæreraketter og romfartøyer, samt bakkestasjoner og tjenester knyttet til bearbeidelse av satellittdata til rom- og maritime overvåkningskunder i mer enn 40 land. Divisjonen har over 500 ansatte og er Skandinavias største innen romsegmentet, i en bransje som er i vekst. Divisjonen jobber med nøkkelpartnere som blant annet NASA (National Aeronautics and Space Administration), Rocket Lab (global aktør innen oppskyting av små satellitter) og Space Norway. KONGSBERG eier 50 prosent av Kongsberg Satellite Services (KSAT), en verdensledende leverandør av kommunikasjonstjenester for romfartøy- og utskytningsplattformer og avanserte overvåkningstjenester via satellitter.

Pearl Harbor: Stridsskipet USS Gabrielle Giffords demonstrerte vellykket evnene til Naval Strike Missile 1.10.19 i løpet av øvelsen Pacific Griffin.

Missile Systems

Divisjonen Missile Systems har mer enn 50 års erfaring fra en rekke missilprogrammer. Produktene inkluderer Penguin, Naval Strike Missile (NSM) og Joint Strike Missile (JSM) som avfyres fra skip, bakke, helikoptre og kampfly. KONGSBERG er verdens eneste leverandør av femtegenerasjons langdistansemissiler med høy presisjon og stealth-egenskaper. U.S. Navy har valgt NSM til sitt OTH-program (Over-The-Horizon Weapon-System). I løpet av året ble det suksessfullt avfyrt et NSM-missil fra US Navys LCS-klasse kampskip. Den første leveransekontrakten av JSM til Japan ble også inngått.

Aerostructures

Divisjonen Aerostructures, som har stor ekspansjon, er en høyteknologisk produksjonsfabrikk, for komplekse komposittstrukturer og komponenter og detaljer av metallegering. Kjernekompetansen spenner fra design, fremstilling av prototyper og industrialisering til masseproduksjon for luftfart og andre markeder med høy vekst. Aktivitetene strekker seg fra produksjon av deler til F-35 og helikoptre til mekanisk produksjon og vedlikehold av helikoptergirkasser.

Defence Communications

Divisjonen Defence Communications utvikler og produserer robuste radioer, radiosamband og andre nettverkskomponenter som brukes i avanserte taktiske kommunikasjonssystemer. Løsningene for taktisk kommunikasjon brukes i mer enn 30 land. I 2020 vil Defence Communications inngå i den nye divisjonen Land Systems.

Protech Systems

Protech Systems er verdensledende leverandør av fjernstyrte våpenstasjoner. Systemene gjør at soldater kan operere fra en beskyttet posisjon inne i kjøretøyet. Divisjonen har siden 2001 levert over 20.000 systemer til 23 land. I 2017 startet leveransene av MCT-30 (Medium Caliber Turret), et tårnsystem basert på samme teknologi som PROTECTOR RWS (Remote Weapon Station). Divisjonen har også høy aktivitet knyttet til det amerikanske programmet CROWS, hvor det siden 2010 er levert våpenstasjoner for over MNOK 23.000. I 2020 vil Protech Systems inngå i den nye divisjonen Land Systems.

Patria

Patria er Finlands fremste leverandør av vedlikeholdstjenester til forsvar og dekker alle forsvarsgrener innen MRO (Maintenance, Repair and Overhaul). Patria er en internasjonal organisasjon med ca. 2.800 ansatte og eier 50 prosent av aksjene i Nammo. KONGSBERG eier 49,9 prosent av aksjene i Patria.

Kongsberg Aviation Maintenance Services

Kongsberg Aviation Maintenance Services (KAMS) ble kjøpt opp av Kongsberg Defence & Aerospace i 2019. Med dette har Kongsberg Gruppen tatt et strategisk steg inn i vedlikeholdsmarkedet for fly og helikoptre i Norden og Nord-Europa. Kongsberg Aviation Maintenance Services er eid av KDA med 50,1 prosent og av Patria med 49,9 prosent og har om lag 300 ansatte.“Dette har vært et år med særdeles høy aktivitet”

Eirik Lie – Administrerende direktør i Kongsberg Defence & Aerospace

“Dette har vært et år med særdeles høy aktivitet”

Dette har vært et år med særdeles høy aktivitet. Vi har fått solid uttelling for det langsiktige posisjoneringsarbeidet vi har gjort i tidligere år, ved å sikre leveransekontrakter til betydelige forsvarsprogrammer. Det er med på å sikre omfattende vekst i de kommende årene innen alle hovedsegmenter i KDA. Avgjørende hendelser i 2019 har vært signifikante luftvernkontrakter med NASAMS til Qatar og Australia, CROWS-programmet med markant økt aktivitet, NSM-fyring utført av US Navy innenfor OTH-programmet, kontrakt på JSM til Japan kampfly, samt fullskalaproduksjon av F-35-deler. I tillegg er oppkjøpet av tidligere AIM Norway viktig i KONGSBERGs strategiske posisjonering. I Norge har vi signert en strategisk samarbeidsavtale med det norske Forsvaret innenfor vedlikeholdstjenester, som allerede har gitt konkrete kontrakter. Dette er i tråd med vår ambisjon om å styrke posisjonen som en strategisk partner for Forsvaret knyttet til beredskap og operasjonelle behov. Fremover blir det avgjørende for oss å levere på alle programmer med høy kvalitet, samtidig som vi skal arbeide med å realisere det store potensialet vi fortsatt står overfor.

Til toppen