Årsrapport og Bærekraftrapport 2021

OM KONGSBERG GRUPPEN

World Class Defence Systems

Kongsberg Defence & Aerospace

Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) har i 2021 sikret rekordstor ordreinngang og opparbeidet en betydelig ordrereserve. Langsiktig og fokusert satsning på å ta markedsposisjoner med ledende teknologi og løsninger har gitt gode resultater. 2021 var preget av store kontrakter for ubåt og missiler på toppen av en høy aktivitet for luftvern og våpenstasjoner.

"2021 har vært et år med høy aktivitet"

Eirik Lie – Administrerende direktør i Kongsberg Defence & Aerospace

KDA er tilstede i 16 land og har ca. 3.500 ansatte.KDA er en anerkjent, global teknologileder og ledende leverandør innen forsvar, overvåkning, romfart og flystrukturer. KDA har opparbeidet en solid ordrereserve med god horisont og opplever vekst innen de fleste produktområdene og fortsetter målrettet etablering av posisjoner innen nye nisjer for vedlikehold, romfart og produksjon av avanserte strukturer.

Land Systems

Land Systems er verdensledende leverandør av fjernstyrte våpenstasjoner, tårnsystemer, radioer og radiosamband. Våpenstasjonene gjør at soldater kan operere fra en beskyttet posisjon inne i kjøretøyet. Divisjonen har produsert 20.000 våpenstasjoner fordelt over 28 nasjoner.

I 2021 ble det inngått en rammeavtale med U.S. Marine Corps om serieproduksjon av RS6, en 30 mm RWS med kanon og missiler for å engasjere ubemannede, små droner. U.S. Marine Corps gjorde første avrop under denne avtalen på 26 systemer. Divisjonen har siden de første stasjonene ble produsert tidlig på 2000-tallet levert stasjoner for over MNOK 40.000. Divisjonens radioer brukes i avanserte taktiske kommunikasjonssystemer, f.eks. i kjøretøy og luftvernsystemer. Løsningene for taktisk kommunikasjon brukes i mer enn 30 land.

Integrated Defence Systems

Divisjonen Integrated Defence Systems leverer det verdensledende luftvernsystemet NASAMS (National-Advanced-Surface-to-Air-Missile-System), overvåkingssystemer, artilleri-ildledning og land- og fartøysbaserte kampsystemer. Divisjonen har en strategisk samarbeidsavtale med Raytheon for NASAMS og et joint venture selskap, kta naval systems AS, for ORCCA kampsystem til ubåt sammen med thyssenkrupp Marine system (tkMS) og Atlas Elektronik.

2021 var preget av høy aktivitet på luftvern og kontraktsinngåelse for levering av ORCCA kampsystem til de nye norsk/tyske 212CD ubåtene. Aktiviteten på ORCCA gir en langsiktighet med leveranser over flere år, og ikke minst en viktig posisjon og referanse for KDA sammen med partnerne på det internasjonale markedet.

NASAMS er det mest solgte luftvernsystemet i verden i sin klasse, hvor hele 12 land har NASAMS-elementer i sitt forsvar, men divisjonen er også verdensledende på systemer for artilleriledelse, digitalisering av kjøretøyer og maritime kampledelsessystemer. Leveransen av verdens største program for fjernstyring av flyplasser, Remote Tower Systems, fortsetter samtidig med posisjonering for det internasjonale markedet.

Kongsberg Defence & Aerospace inngikk kontrakt med Norge og Tyskland for å levere ORCCA™-kampsystemelementer til de seks nye 212CD-ubåtene, og Naval Strike Missile til de to nasjonenes marine.

Space & Surveillance

Divisjonen Space & Surveillance leverer et bredt spekter av utstyr, systemer og tjenester til romfart og maritim overvåkning i mer enn 40 land. Romfartsporteføljen inkluderer utstyr og komponenter for satellitter som brukes til kommunikasjon, navigasjon og jordobservasjon, samt for romsonder til utforskning av verdensrommet. Divisjonen leverer også utstyr til bæreraketter som frakter romfarkoster ut i rommet og til bakkestasjoner som tar imot data fra satellitter. Space & Surveillance jobber tett med kunder som European Space Agency (ESA), NASA (National Aeronautics and Space Administration), samt store aktører som Airbus, Thales og Northrop Grumman. Divisjonen har nylig flere kontrakter for å levere markedsledende signalbehandlingsutstyr og mekanismer for styring av solcellepanel og antenner, til EU sitt store romovervåkningsprogram Copernicus.

KONGSBERG eier 50 prosent av Kongsberg Satellite Services (KSAT), en verdensledende leverandør av kommunikasjonstjenester for romfartøy-og utskytningsplattformer og avanserte overvåkningstjenester via satellitter. KDA er gjennom sitt eierskap i KSAT en verdensledende leverandør av bakkestasjoner for nedlasting og prosessering av satellittdata samt tjenesteleverandør av satellittdata fra bakkestasjoner på Svalbard, Antarktis og en rekke andre lokasjoner.

NASAs Mars-rovers Radar Imager for Mars’ Subsurface Experiment (RIMFAX) bruker radarbølger for å utforske områder under overflaten. KDAs Space & Surveillance satt sammen, kvalifiserte og leverte RIMFAX Electronics og bidro med konsultasjon i designprosessen av radaren. Foto: NASA/JPL-Caltech

Missile Systems

Divisjonen Missile Systems har mer enn 50 års erfaring fra en rekke missilprogrammer. Produktene inkluderer Penguin, Naval Strike Missile (NSM) og Joint Strike Missile (JSM) som avfyres fra skip, bakke, helikoptre og kampfly. KONGSBERG er verdens eneste leverandør av femtegenerasjons missiler med lang rekkevidde, høy presisjon og stealth-egenskaper. I 2018 valgte U.S. Navy NSM til sitt OTH-program (Over-The-Horizon Weapon System), og i 2020 valgte U.S. Marine Corps NSM til et kjøretøybasert kystforsvarssystem. Dette er rammekontrakter med årlige avrop. I løpet av 2021 ble det inngått ytterligere JSM-leveransekontrakter med Japan og Norge, samt leveransekontrakter for NSM mot Norge og Tyskland. Etterspørsel og interesse for NSM og JSM er økende i det globale markedet.

Kongsberg Defence & Aerospace vant kontrakt med Forsvarsmateriell om å levere Joint Strike Missile (JSM) til Norges flåte av F-35A Lightning II jagerfly. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Aerostructures & MRO (Maintenance, Repair and Overhaul)

Divisjonen Aerostructures består av en høyteknologisk produksjonsfabrikk, og leveranser av vedlikeholdstjenester gjennom Kongsberg Aviation Maintenance Services (KAMS). Produksjonen omfatter komplekse komposittstrukturer, komponenter og detaljer av metallegering. Kjernekompetansen spenner fra design, fremstilling av prototyper og industrialisering til serieproduksjon for luftfart og andre markeder med høy vekst. Aktivitetene strekker seg fra produksjon av deler til F-35, missiler og helikoptre, til mekanisk produksjon for luftvernsystemet NASAMS, og vedlikehold av dynamiske komponenter til helikopter. I 2021 fortsatte veksten både i produksjonen og vedlikeholdstjenestene.

Kongsberg Aviation Maintenance Services (KAMS) er del av divisjonen Aerostructures. Med KAMS har KONGSBERG, tatt et nytt strategisk steg i vedlikeholdsmarkedet for fly og helikoptre i Norden og Nord-Europa. KAMS er eid av KDA med 50,1 prosent og av Patria med 49,9 prosent. KAMS er strategisk partner til Forvaret for vedlikehold av luftsystemer.

Patria

Finske Patria er en internasjonal leverandør av systemer og tjenester til forsvar, sikkerhet og luftfart. De er spesialisert innen vedlikeholdstjenester til forsvar og dekker alle forsvarsgrener innen MRO (Maintenance, Repair and Overhaul). Patria er et selskap med ca. 3.000 ansatte, og eier 50 prosent av aksjene i Nammo. KONGSBERG eier 49,9 prosent av aksjene i Patria.

Til toppen