Årsrapport og Bærekraftrapport 2020

OM KONGSBERG GRUPPEN

Styrket posisjon for fremtidig vekst

Kongsberg Defence & Aerospace

Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) har opparbeidet en solid ordrereserve med god horisont og opplever vekst innen de fleste produktområdene. Året 2020 har vært preget av fokus på leveranse og tilrettelegging for langsiktig vekst. KDA er en anerkjent, global teknologileder og ledende leverandør innen forsvar, overvåkning, romfart og flystrukturer. Vedlikehold, reparasjoner og service av luftfartøy ble i 2020 et nytt satsningsområde for KDA. Vi setter vår stolthet i å utvikle avanserte løsninger og produkter av strategisk betydning, for markeder over hele verden, med bruksområder som spenner fra under vann til det ytre rom.

"Et år med særdeles høy aktivitet"

Eirik Lie – Administrerende direktør i Kongsberg Defence & Aerospace

I løpet av 2020 har forretningsområdet ved siden av ordinær virksomhet, jobbet videre med integrasjonen av romfartsmiljøet og den oppkjøpte virksomheten Kongsberg Aviation Maintenance Services AS (KAMS), tidligere Aerospace Industrial Maintenance Norway (AIM Norway) AS som blant annet har etablert seg på Bardufoss. Fra 1.1.20 ble divisjonene Protech Systems og Defence Communications slått sammen til divisjonen Land Systems.

Land Systems

Land Systems er verdensledende leverandør av fjernstyrte våpenstasjoner, radioer og radiosamband. Våpenstasjonene gjør at soldater kan operere fra en beskyttet posisjon inne i kjøretøyet. Divisjonen markerte i 2020 leveransen av våpenstasjon nr. 20.000 med kunder i 23 land.

I 2020 valgte U.S. Marine Corps MCT-30 (Medium Caliber Turret), et 30 mm tårnsystem basert på samme teknologi som PROTECTOR RWS (Remote Weapon Station). Divisjonen har siden de første stasjonene ble produsert tidlig på 2000-tallet levert stasjoner for over MNOK 40.000. Divisjonens radioer brukes i avanserte taktiske kommunikasjonssystemer. Løsningene for taktisk kommunikasjon brukes i mer enn 30 land.

KDA signerte en kontrakt verdsatt MNOK 1.030 med Thales UK Ltd. for levering av PROTECTOR RS4 Remote Weapon Stations (RWS) til den britiske hæren.

Integrated Defence Systems

Divisjonen Integrated Defence Systems leverer verdens mest avanserte luftvernsystem NASAMS (Norwegian-Advanced-Surface-to-Air-Missile-System), overvåkingssystemer, artilleri-ildledning og land- og fartøysbaserte kampsystemer. Divisjonen har en strategisk samarbeidsavtale med Raytheon for NASAMS og med thyssenkrupp Marine Systems (tkMS) på kta naval systems SA, et joint ventureselskap som leverer kampsystemer til tkMS’ ubåter for det internasjonale markedet. NASAMS er det mest solgte luftvernsystemet i verden i sin klasse, hvor hele 15 land har NASAMS-elementer i sitt forsvar. Divisjonen skal også levere et mobilt bakkeluftvern til det norske Forsvaret samt IKT løsningen til Forsvarets nye artilleri og oppgraderte kampvogner. Ungarn signerte i slutten av 2020 sin kontrakt på NASAMS til en verdi av MEUR 410.

Space & Surveillance

Divisjonen Space & Surveillance leverer et bredt spekter av utstyr, systemer og tjenester til romfart og maritim overvåkning i mer enn 40 land. Romfartsporteføljen inkluderer utstyr og komponenter for bæreraketter og kommunikasjon-, navigasjon- og jord­observa­sjons­satellitter i tillegg til romsonder for utforskning av verdensrommet. Space & Surveillance jobber tett med kunder som European Space Agency (ESA), NASA (National Aeronautics and Space Administration) og Rocket Lab, samt store aktører som Airbus, Thales og Raytheon. Divisjonen inngikk nylig en kontrakt for å levere markedsledende signalbehandlingsutstyr som skal gi bedre mobildekning i områder der det er manglende eller utilstrekkelig bakkenettverk.

KONGSBERG eier 50 prosent av Kongsberg Satellite Services (KSAT), en verdensledende leverandør av kommunikasjons­tjenester for romfartøy- og utskytningsplattformer og avanserte overvåkningstjenester via satellitter. KDA er gjennom sitt eierskap i KSAT en verdensledende leverandør av bakkestasjoner for nedlasting og prosessering av satellittdata samt tjenesteleverandør av satellittdata fra bakkestasjoner på Svalbard, Antarktis og en rekke andre lokasjoner. I 2020 inngikk divisjonen sin største rammekontrakt noensinne på MNOK 405.

Kongsberg Satellite Services (KSAT) har verdens største bakkestasjon med rundt 100 antenner på Svalbard. 

Missile Systems

Divisjonen Missile Systems har mer enn 50 års erfaring fra en rekke missilprogrammer. Produktene inkluderer Penguin, Naval Strike Missile (NSM) og Joint Strike Missile (JSM) som avfyres fra skip, bakke, helikoptre og kampfly. KONGSBERG er verdens eneste leverandør av femtegenerasjons lang rekkevidde missiler med høy presisjon og stealth-egenskaper. U.S. Navy har valgt NSM til sitt OTH-program (Over-The-Horizon Weapon System) samt U.S. Marine Corps nylig valgte NSM til et kjøretøy basert kystforsvars system. I løpet av 2020 ble det inngått ytterligere JSM-leveransekontrakter med Japan og NSM-kontrakter til USA. Etterspørsel og interesse for NSM er økende i det globale markedet.

Aerostructures og vedlikehold

Divisjonen Aerostructures består av en høyteknologisk produksjonsfabrikk, og leveranser av vedlikeholdstjenester gjennom Kongsberg Aviation Maintenance Services (KAMS). Produksjonen omfatter komplekse komposittstrukturer og komponenter og detaljer av metallegering. Kjernekompetansen spenner fra design, fremstilling av prototyper og industrialisering til serieproduksjon for luftfart og andre markeder med høy vekst. Aktivitetene strekker seg fra produksjon av deler til F-35, missiler og helikoptre, til mekanisk produksjon for luftvernsystemet NASAMS, og vedlikehold av dynamiske komponenter til helikopter. I 2020 fortsatte veksten både i produksjonen og vedlikeholdstjenestene.

Kongsberg Aviation Maintenance Services (KAMS) er del av divisjonen Aerostructures. Med KAMS har KONGSBERG tatt et nytt strategisk steg i vedlikeholdsmarkedet for fly og helikoptre i Norden og Nord-Europa. KAMS er eid av KDA med 50,1 prosent og av Patria med 49,9 prosent. KAMS har hovedoperasjon på Kjeller og åpnet i 2020 F-135 motordepot på Rygge. I 2020 kjøpte KAMS 100 prosent av aksjene i Patria Helicopters AS, og etablerte KAMS virksomhet på Bardufoss for å understøtte NH-90 helikoptervedlikehold. KAMS er strategisk partner til Forvaret for vedlikehold av luftsystemer.

Patria

Finske Patria er en internasjonal leverandør av systemer og tjenester til forsvar, sikkerhet og luftfart. De er spesialisert innen vedlikeholdstjenester til forsvar og dekker alle forsvarsgrener innen MRO (Maintenance, Repair and Overhaul). Patria er et selskap med ca. 3.000 ansatte, og eier 50 prosent av aksjene i Nammo. KONGSBERG eier 49,9 prosent av aksjene i Patria.

Til toppen