Årsrapport og Bærekraftrapport 2020

OM KONGSBERG GRUPPEN

Teknologi for et grønnere havrom

Kongsberg Maritime

Kongsberg Maritime (KM) utvikler og leverer teknologi som bidrar til å realisere en bærekraftig forvaltning av havrommet. Markedet ligger innenfor tradisjonelle handelsfartøy og fiskefartøy, offshore- og forskningsfartøy, samt avanserte offshoreinstallasjoner knyttet til havbruk, vindkraft, samt olje og gass.

"Grønne signaler for fremtiden"

Egil Haugsdal – Administrerende direktør i Kongsberg Maritime

Med rundt syv tusen medarbeidere og tilstedeværelse i 34 land, skaper KM den maritime fremtiden med sine produkter og integrerte løsninger, samt et servicenettverk i verdensklasse. Over 30.000 fartøy verden rundt seiler med utstyr levert fra KM.

Året 2020 har vært et spennende år for en samlet, global maritim næring. KM har vært til stede for de mange kundene sine, tilpasset seg effektene av en pandemi og samtidig oppnådd økt lønnsomhet. I tillegg har integrasjonsarbeid etter oppkjøpet av Rolls-Royce Commercial Marine i 2019 stått høyt på dagsordenen.

Integrated Solutions (ISOL)

KM er en ledende leverandør av produkter innen maritim automasjon, brosystemer, digitale løsninger og elektro. Vårt fokus er i økende grad på prosjekter der en integrasjon av disse, sammen med produkter fra andre divisjoner i KM, gir unike operative fordeler for våre kunder.

Gjennom digitale plattformer, applikasjoner og  økosystemer setter vi fartøyene og rederiene i stand til å utnytte mulighetene som ligger i digitalisering for mest mulig miljøvennlig, effektiv og sikker drift. I tillegg utvikler divisjonen ISOL skipsdesign i samarbeid med rederier som har høye krav til effektivitet og sikkerhet. Målet er å utnytte fordelen av å være en ledende integrator til beste for kundene og miljøet.

Global Customer Support (GCS)

GCS støtter kundene våre globalt gjennom et verdensomspennende nettverk av mer enn tusen serviceingeniører, teknisk support, delesalg og salg til ettermarkedet. Dette bidrar til rask og kompetent støtte der kunden til enhver tid befinner seg.

GCS jobber tett med kundene våre gjennom levetiden til fartøyene for å sikre kosteffektive oppgraderinger, sikker drift og miljøvennlige løsninger tilpasset fartøyets operasjonsprofil. Våre bærekraftige løsninger og tjenester bygger på lang erfaring med produkter og systemer fra bro til propell. Det omfatter batteri, fremdrift, dekksmaskineri, skipsdesign, kontrollsystemer, dynamisk posisjonering, elektro- og energistyring. Gjennom KONGSBERGs digitale løsninger tilbyr vi støtte og service uten å gå om bord i fartøyet. Dette sikrer oppetid for fartøyet og bidrar til positive miljøeffekter.

Fra propell til bro. Propulsjonssystemer og dekksmaskineri ble en ny del av KMs produktportefølje i 2019. I samspill med skipets avanserte elektro- og kontrollsystemer er begge disse produktområdene viktige miljøfaktorer for skip. De fremhevede elementene på illustrasjonen viser KM-leveranser til det norske forskingsfartøy FF Kronprins Haakon.

Sensors & Robotics

KMs portefølje av sensorer og sensorløsninger er sentrale for å kartlegge, overvåke og forstå havrommet. Dette bidrar til trygg og pålitelig kontroll av fartøy som operere på og under havoverflaten. I porteføljen ligger også løsninger for kommunikasjon under og over vann. Sensors & Robotics tilbyr ulike robotiserte plattformer, som den autonome undervannsfarkosten (AUV) Hugin. Slike plattformer bringer sensorene våre frem til de mest fjerntliggende og utilgjengelige delene av havrommet.

Divisjonen er i vekst, og arbeider med en rekke løsninger som vil bidra med betydelige  miljøeffekter. Samarbeidet med Jotuns Hull Skating Solution er et eksempel på det. Dette er en avansert, fjernstyrt robot for inspeksjon og forebyggende rengjøring av skipsskrog. Skybaserte løsninger for overvåking og kontroll er dessuten en stadig viktigere del av driftsløsningen for våre sensorer og robotiserte løsninger.

Propulsion & Engines

KM er en verdensledende leverandør av fremdriftssystemer. Produktene fra Propulsion & Engines møter kravene til ytelse, kostnadseffektivitet og bærekraft for kunder i et globalt marked. Med en global leveringskjede og produksjon i tre nordiske land har KM levert over 25.000 thrustere siden starten for omtrent 80 år siden, og i tillegg over 11.000 vannjetter. Produktutvikling skjer i nært samarbeid med kundene, og også sammen med ledende universitetsmiljøer. I Sverige har divisjonen et eget hydrodynamisk forskningslaboratorium.

Produktområdene er propeller/reduksjonsgir, thrustere, elektriske pods og vannjetter til offshore-, handels- og forsvarsmarkeder. KM er også salgskanal for de velrenommerte medium-speed motorene som produseres av Rolls-Royce Bergen Engines.

Deck Machinery & Motion Control (DMMC)

KM tilbyr en rekke produkter og systemer innen dekksmaskineri, fra vinsjer til fortøyning og ankerhåndtering til spesialiserte vinsjer og håndteringssystemer til offshore, handel, tugs, fiskeri, marinefartøy og mange andre typer skip. Produktene kan utstyres med både hydrauliske og elektriske motorer. Sikkerhet, bærekraft og effektiv drift er nøkkelord for produktutviklingen.

Området Motion Control har kanskje KONGSBERGs bredeste nedslagsfelt i det maritime markedet. Her har DMMC en portefølje av styremaskiner egnet for alle typer skip av alle størrelser. Et annet produkt er stabilisatorfinner som bidrar til trygge og behagelige sjøreiser.

Det digitale landskapet i havrommet omfatter skip utstyrt med autonom teknologi, sentre for fjern­styring og overvåking fra land samt sentre for dataanalyse, simulatorer og bruk av digitale tvillinger.

Til toppen