Årsrapport og Bærekraftrapport 2019

OM KONGSBERG GRUPPEN

Teknologi for et grønnere havrom

Kongsberg Maritime

Kongsberg Maritime (KM) utvikler og leverer teknologi som bidrar til å realisere en bærekraftig forvaltning av hav­rommet. Forretningsområdet har vokst til dobbel størrelse i løpet av 2019, etter at KONGSBERG gjennomførte sitt hittil største oppkjøp. Markedet ligger innenfor tradisjonelle handelsfartøy og fiskefartøy så vel som offshore- og forskningsfartøy, samt avanserte offshoreinstallasjoner knyttet til havbruk og olje og gass.

Oppkjøpet av Rolls-Royce Commercial Marine

I april 2019 ble oppkjøpet av  Rolls-Royce Commercial Marine gjennomført. Selskapene hadde to komplementære porteføljer. Med nesten dobbelt så mange medarbeidere og totalt 34 globale lokasjoner, skaper KM den maritime fremtiden med sine produkter og integrerte løsninger, samt et servicenettverk i verdensklasse. Over 30.000 fartøy verden rundt seiler med utstyr levert fra KM.

Integrated Solutions

KM leverer integrerte systemer for effektivisering av skip. Det kan være komplette systemdesign, elektroløsninger og systemer for integrert maritim automasjon og navigasjon, laststyring og sensorer. KMs brosystemer sørger for trygg manøvrering, mens kontroll- og overvåkingsteknologien fortsetter å gjøre skip mer effektive, smartere og mer lønnsomme med redusert drivstofforbruk, hybridsystemer og automatisering. KM har også et team av shipdesignere som utvikler design for rederier med høye krav til effektivitet og sikkerhet. Vi har som mål å være i forkant av utviklingen innen nye teknologier og bruksområder som autonomi, satellittposisjonering og hybridløsninger.

Global Customer Support

KM har over tusen serviceingeniører som støtter kundene der de er, verden over. Et globalt nettverk av servicelokasjoner bidrar til rask og kompetent støtte. Målet er å sikre kostnadseffektiv service og deler til kundenes fartøy. Teamet er tilgjengelig 24/7, slik at kundene kan drive sin operasjon effektivt med så lite nedetid som mulig. Global Customer Support har også ansvaret for oppgradering og ombygginger av eksisterende fartøy, og bidrar blant annet til at den eksisterende flåten kan redusere sine driftskostnader og leve opp til nye miljøkrav. Det skjer gjennom installering av batterier ombord, eksempelvis gjennom bytte eller oppgradering av fremdriftssystemer tilpasset kundens operasjon og fartøy. Kontrollsystemer gir sikrere eller mer effektiv drift og digitale løsninger gir lavere energiforbruk.

Kongsberg Maritime har ett av de fremste miljøene for utvikling av batterisystemer til skip og installasjoner til havs.

Sensors & Robotics

KM leverer produkter og systemer for avansert havbunnskartlegging, undervannsnavigasjon, sonarer, undervannskommunikasjon og marin robotikk (Unmanned Surface Vessel (USV) og Autonomous Underwater Vehicle (AUV)) til blant annet forsknings-, fiskeri- og forsvarsfartøy, samt havbruks-installasjoner. Vår undervannsteknologi brukes innen offshore, olje og gass, forsvar, fiskeri og havbruk, undervannskonstruksjon, havforskning og til kartlegging, oppmåling og undersøkelser av havbunnen. KMs produkter og systemer er basert på innovativ hydroakustisk teknologi og sensorer, avansert signalbehandling og fagkunnskap innen undervannsautonomi og ‑robotikk.

Propulsion & Engines

KM er en verdensledende leverandør av fremdriftssystemer, og møter kundenes krav til ytelse og kostnadseffektivitet i en rekke markeder. Over 10.000 thrustere er levert fra fabrikkene i Norge og Finland siden starten for omtrent 80 år siden, og like mange vannjetter fra Sverige og Finland. Produktutvikling skjer i nært samarbeid med kundene, og også med ledende universitetsmiljøer med på laget. Produktområdene er propeller/reduksjonsgir, thrustere, elektriske pods og vannjetter. KM er også salgskanal for de velrenommerte medium-speed motorene som produseres av Rolls-Royce Bergen Engines.

Deck Machinery & Motion Control

KM leverer i hovedsak håndteringsutstyr til avanserte offshoreoperasjoner, men også standard løsninger for dekksmaskineri til handels- og passasjerfartøy samt slepebåter. Utviklingen har gått fort fra starten med hydrauliske vinsjer til fulle systemleveranser, og nå de siste årene har elektriske vinsjemotorer gjort sitt inntog. Området Motion Control leverer ror, styremaskiner og stabilisatorer og har KONGSBERGs bredeste nedslagsfelt i det maritime markedet.

Digitalisering bidrar til mer effektiv drift av skip. KONGSBERG har i dag ulike digitale løsninger for overvåking av skip, og utviklingen holder et høyt tempo. Produktet KONGSBERG Vessel Performance er et konkret eksempel. Det er en løsning som gjør det mulig for mannskapet og operatøren å ta gode beslutninger som kan gi lavere energiforbruk og driftskostnader, med de miljømessige fordelene det gir.

KM – Omsetningsfordeling 2019*

Prosent
  • Global Customer Support 38 %
  • Sensors & Robotics 19 %
  • Deck Machinery & Motion Control 5 %
  • Propulsion & Engines 14 %
  • Integrated Solutions 24 %

* Inkl. konsoliderte tall for RRCM fra perioden før overtakelse av selskapet; Q1 2019

“Et hav av nye muligheter”

Egil Haugsdal – Administrerende direktør i Kongsberg Maritime

“Et hav av nye muligheter”

Ved å slå sammen Kongsberg Maritime og Rolls-Royce Commercial Marine, posisjonerer vi oss som en strategisk leverandør av komplette løsninger til det maritime markedet. Denne integrasjonen kommer til å skape et hav av nye muligheter. Ikke bare blir teknologien mer tilgjengelig, men det vil også gi flere muligheter til å integrere systemer. Dette vil føre til sikrere og mer effektive installasjoner, samt gi flere muligheter til å opprettholde den sterke posisjonen vi har.

Til toppen