Årsrapport og Bærekraftrapport 2021

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP

Finansiell kalender

 • GENERALFORSAMLING

  Ordinær generalforsamling holdes onsdag 11.5.22

 • OFFENTLIGGJØRING AV KVARTALSRESULTATER

  Første kvartal: 10.5.22
  Andre kvartal: 13.7.22
  Tredje kvartal: 28.10.22

  Ticker kode: KOG (Oslo Stock Exchange)

 • PUBLISERING PÅ BØRS

  Årsrapport og Bærekraftrapport 2021 publiseres på Børs 25.3.22

Til toppen