Årsrapport og Bærekraftrapport 2021

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP

Kontaktinformasjon

Kongsberg Gruppen ASA

Besøksadresse

Kirkegårdsveien 45
3616 Kongsberg

Postadresse

Postboks 1000
3601 Kongsberg

Telefon: +47 32 28 82 00
E-post: office@kongsberg.com
Org. nr. 943 753 709

kongsberg.com

Jan Erik Hoff

Group Vice President Investor Relations
Kongsberg Gruppen ASA

Telefon: +47 991 11 916
E-post: jan.erik.hoff@kongsberg.com

Ronny Lie

Chief Communication Officer
Kongsberg Gruppen ASA

Telefon: +47 916 10 798
E-post: ronny.lie@kongsberg.com

Lene Svenne

Group Vice President Sustainability & Governance
Kongsberg Gruppen ASA

Telefon: +47 95 03 99 18
E-post: lene.svenne@kongsberg.comDesign og publisering:
Kikkut kommunikasjon 

Bilder: KONGSBERG, Einar Aslaksen
Teknisk løsning: Forte_ Digital

Til toppen