Årsrapport og Bærekraftrapport 2019

OM KONGSBERG GRUPPEN

Developing the group’s leading position

Konsernledelsen

 • GEIR HÅØY

  Konsernsjef

  Født: 1966

  Erfaring: Tidligere president for Kongsberg Maritime med bred internasjonal erfaring fra forskjellige stillinger i selskapet, inkludert sjef for Kongsberg Maritimes virksomhet i Singapore og Sør-Korea.

  Utdanning: Ingeniør fra Høgskolen i Vestfold (1989).

  Har vært i KONGSBERG siden: 1993

  Antall aksjer i Kongsberg Gruppen ASA: 30.091

  Styreverv utenfor konsernet: 0

 • GYRID SKALLEBERG INGERØ

  Finansdirektør
  Konserndirektør for juridisk, compliance og eiendom

  Født: 1967

  Erfaring: Finansdirektør i Telenor Digital Businesses, finansdirektør i Telenor Norge, finansdirektør og sjef for Investor Relations i Komplett ASA, revisor hos Nordea og KPMG

  Utdanning: Norges Handelshøyskole (1995)

  Har vært i KONGSBERG siden: 2017

  Antall aksjer i Kongsberg Gruppen ASA: 12.383

  Styreverv utenfor konsernet: Styremedlem i Flytoget AS og Itera ASA

 • EGIL HAUGSDAL

  Konserndirektør i KONGSBERG.
  Administrerende direktør i Kongsberg Maritime

  Født: 1961

  Erfaring: Tidligere president for Kongsberg Protech Systems og konserndirektør forretningsutvikling og strategi. Begynte sin yrkeskarriere i Kongsberg Våpenfabrikk, etterfulgt av ti års lederstillinger innen logistikk og produksjon i ABB.

  Utdanning: Mekanisk ingeniør fra Høgskolen i Gjøvik.

  Har vært i KONGSBERG siden: 1996

  Antall aksjer i Kongsberg Gruppen ASA: 33.720

  Styreverv utenfor konsernet: 0

 • EIRIK LIE

  Konserdirektør i KONGSBERG.
  Administrerende direktør i Kongsberg Defence & Aerospace

  Født: 1966

  Erfaring: Bakgrunn som programvareingeniør og har jobbet innen KONGSBERGs forsvarsvirksomhet hele karrieren. Siden 2006 ledet divisjonen Integrerte forsvarssystemer. Før dette har han blant annet erfaring fra arbeid i USA, som spesialist på luftvernsystemer og som utviklingssjef.

  Utdanning: Kongsberg Ingeniørhøgskole, Datateknikk. Kandidatskolen for den norske marinen offiser.

  Har vært i KONGSBERG siden: 1990

  Antall aksjer i Kongsberg Gruppen ASA: 8.775

  Styreverv utenfor konsernet: 0

 • HEGE SKRYSETH

  Konserndirektør i KONGSBERG.
  Administrerende direktør i Kongsberg Digital

  Født: 1967

  Erfaring: Lederstillinger i flere ledende internasjonale teknologiselskaper, inkludert stillingen som administrerende direktør i Microsoft Norge og Geodata.

  Utdanning: eMBA NHH, Bachelor BI, høyskoleutdanning NITH

  Har vært i KONGSBERG siden: 2013

  Antall aksjer i KONGSBERG: 12.249

  Styreverv utenfor KONGSBERG: Styremedlem i Norconsult AS, NHO og nestleder i styret i Abelia.

 • HANS PETTER BLOKKUM

  Konserndirektør for HR og sikkerhet

  Født: 1962

  Erfaring: EVP Business Support, Kongsberg Defense Systems. Konsernsjef og HR-sjef, Kongsberg Gruppen. Mer enn 30 års erfaring innen HR-området og bred internasjonal erfaring. Før han begynte i KONGSBERG i 2010, hadde han stillingen som HR-direktør i Dresser Rand, ansvarlig for Europa, Midt-Østen og Afrika.

  Utdanning: Norges Handelshøyskole, Strategisk ledelse. Universitetet i Stavanger, Menneskelige ressurser.

  Har vært i KONGSBERG siden: 2010

  Antall aksjer i Kongsberg Gruppen ASA: 3.691

  Styreverv utenfor konsernet: Styremedlem i Kongsberg handelskammer. Arbeidspolitisk utvalg, Federation of Norwegian Industries.

 • HARALD AARØ

  Konserndirektør for forretningsutvikling og strategi

  Født: 1969

  Erfaring: Konserndirektør for markedsføring og salg hos Kongsberg Defense Systems. Bred ledererfaring fra Navico, McKinsey, HSD Shipping og Royal Norwegian Navy.

  Utdanning: Duke University, Executive MBA, Business. Royal Norwegian Naval Academy, Naval Executive, Major in Science

  Har vært i KONGSBERG siden: 2010

  Antall aksjer i Kongsberg Gruppen ASA: 10.231

  Styreverv utenfor konsernet: 0

 • EVEN AAS

  Konserndirektør for samfunnskontakt, kommunikasjon og bærekraft

  Født: 1961

  Erfaring: Tidligere ansatt i Fagforbundet, politisk rådgiver og senere statssekretær for handel og skipsfart i Utenriksdepartementet. Han har også jobbet for Telenor.

  Utdanning: økonom fra Universitetet i Oslo (1988).

  Har vært i KONGSBERG siden: 1998

  Antall aksjer i Kongsberg Gruppen ASA: 25.805

  Styreverv utenfor konsernet: Styreleder for Maritime Forum og Expo 2012 Norge.

Til toppen