Årsrapport og Bærekraftrapport 2021

OM KONGSBERG GRUPPEN

Developing the group’s leading position

Konsernledelsen

 • GEIR HÅØY

  Konsernsjef

 • GYRID SKALLEBERG INGERØ

  Finansdirektør
  Konserndirektør for finans, compliance og eiendom

 • CHRISTIAN KARDE

  Konserndirektør for juridisk

 • HANS PETTER BLOKKUM

  Konserndirektør for HR, HMS, sikkerhet og beredskap

 • IVER CHRISTIAN OLERUD

  Konserndirektør for forretningsutvikling og strategi

 • EVEN AAS

  Konserndirektør for samfunnskontakt, kommunikasjon og bærekraft

 • EGIL HAUGSDAL

  Konserndirektør i KONGSBERG.
  Administrerende direktør i Kongsberg Maritime

 • EIRIK LIE

  Konserdirektør i KONGSBERG.
  Administrerende direktør i Kongsberg Defence & Aerospace

 • HEGE SKRYSETH

  Konserndirektør i KONGSBERG.
  Administrerende direktør i Kongsberg Digital

Til toppen