Årsrapport og Bærekraftrapport 2019

OM KONGSBERG GRUPPEN

Viktig med en god balanse mellom drift, posisjonering i markedet og nye initiativer

Strategi og ambisjoner

KONGSBERGs leveranser er ofte av strategisk betydning for våre kunder, og bidrar til å dekke viktige bærekraftige samfunnsbehov og utviklingstrender innen blant annet sikkerhet, energi, transport og klima. Det er viktig for KONGSBERG å ha teknologi- og produktposisjoner hvor vi enten er verdensledende eller har potensial til å bli verdensledende på sikt. For at KONGSBERG fortsatt skal lykkes fremover er det viktig med en god balanse mellom drift, posisjonering i markedet og nye initiativer. Våre strategiske og forretningsmessige valg er basert på verdibasert kultur med høy forretningsetisk standard.

KONGSBERG har som strategisk mål å benytte våre teknologier til å utvikle bærekraftige løsninger for dagens samfunnsutfordringer. Våre leveranser legger til rette for et grønt skifte i shipping, en optimal forvaltning av havets ressurser, overvåkning av havets tilstand ved hjelp av data og informasjon fra satellitter, samt en bedre sikkerhet for samfunnet. Dette posisjonerer KONGSBERG som en meget attraktiv arbeidsgiver for rekruttering av nye talenter for verdiskapning og vekst fremover.


Strategiske prioriteringer

 • Kongsberg Defence & Aerospace

  Sikre strategisk viktige kontrakter, og oppnå vekst i utvalgte geografiske områder både gjennom egen aktivitet og sammen med partnere.

 • Kongsberg Maritime

  Sikre posisjonen som en ledende maritim teknologileverandør, etter vellykket integrasjon av Commercial Marine i 2019.

 • Kongsberg Digital

  Ta den ledende posisjonen innen digitalisering av maritim- og offshoreindustri, med fokus på Vessel Insights, Digital Twin og Kognifai plattform.

Fokusområder for å sikre lønnsom vekst og sunn forretningsdrift

 • Levere kundene det vi har lovet til avtalt tid, kvalitet og pris.
 • Utvikle og selge bærekraftige og attraktive produkter og løsninger, og vinne nye kontrakter.
 • Til enhver tid ha en organisasjon som er tilpasset etterspørselsbildet i markedet.
 • Posisjonere oss mot nye muligheter og markeder.
 • Kontinuerlig fokus på innovasjon.
Til toppen