Årsrapport og Bærekraftrapport 2020

OM KONGSBERG GRUPPEN

Viktig med en god balanse mellom drift, posisjonering i markedet og nye initiativer

Strategi og ambisjoner

KONGSBERGs leveranser er ofte av strategisk betydning for våre kunder, og bidrar til å dekke viktige bærekraftige samfunnsbehov og utviklingstrender innen blant annet sikkerhet, energi, transport og klima. Det er viktig for KONGSBERG å ha teknologi- og produktposisjoner hvor vi enten er verdensledende eller har potensial til å bli verdensledende på sikt. For at KONGSBERG fortsatt skal lykkes fremover er det viktig med en god balanse mellom drift, posisjonering i markedet og nye initiativer. Våre strategiske og forretningsmessige valg er basert på en forretningskultur med høy etisk standard.

KONGSBERG har som strategisk mål å benytte våre teknologier til å utvikle bærekraftige løsninger for dagens samfunnsutfordringer. Våre produkter og løsninger er rettet mot klimavennlige løsninger og den digitale industri­transforma­sjonen. Hovedmålet er å levere bedre driftseffektivitet, sikkerhet og operasjonell pålitelighet for våre kunder. Våre leveranser legger til rette for et grønt skifte i shipping, en optimal forvaltning av havets ressurser, overvåkning av havets tilstand ved hjelp av data og informasjon fra satellitter, samt en bedre sikkerhet for samfunnet. Dette posisjonerer KONGSBERG som en meget attraktiv arbeids-giver for rekruttering av nye talenter for verdiskaping og vekst fremover.


Strategiske prioriteringer

 • Kongsberg Defence & Aerospace

  Sikre strategisk viktige kontrakter, og oppnå vekst i utvalgte geografiske områder både gjennom egen aktivitet og sammen med partnere.

 • Kongsberg Maritime

  Sikre posisjonen som en ledende maritim teknologileverandør, med bærekraftig innovasjon rettet mot grønne løsninger og banebrytende konsepter. Fortsette å øke marginer gjennom god gjennomføring av identifiserte effektivitetstiltak.

 • Kongsberg Digital

  Ta den ledende posisjonen innen digitalisering av maritim- og energiindustri, med fokus på Vessel Insights, Digital Twin og Kognifai-plattformen.

Fokusområder for å sikre lønnsom vekst og sunn forretningsdrift

 • Levere kundene det vi har lovet til avtalt tid, kvalitet og pris.
 • Fokusere videre på bærekraftig innovasjon, for å utvikle og markedsføre attraktive produkter og løsninger.
 • Vinne kontinuerlig nye kontrakter, for å styrke markedsposisjonen ytterligere.
 • Til enhver tid ha en organisasjon som er tilpasset etterspørselsbildet i markedet.
 • Posisjonere oss mot nye forretningsmuligheter og markeder.
Til toppen