Årsrapport og Bærekraftrapport 2020

VIRKSOMHETSSTYRING

Styret

 • EIVIND REITEN

  Styreleder

 • Anne-Grete Strøm-Erichsen

  Nestleder

 • Martha Kold Bakkevig

  Styremedlem

 • Per A. Sørlie

  Styremedlem

 • Morten Henriksen

  Styremedlem

 • Elisabeth Fossan

  Styremedlem
  (ansattevalgt)

 • Sigmund Ivar Bakke

  Styremedlem
  (ansattevalgt)

 • Helge Lintvedt

  Styremedlem
  (ansattevalgt)

Til toppen