Årsrapport og Bærekraftrapport 2019

BÆREKRAFT

Om bærekraftrapporten

Rapporten omfatter 2019, og tar for seg temaer som er viktige for oss og våre interessenter. Eventuelle vesentlige hendelser i perioden 1.1.20 til 19.3.20 vil også være omtalt. Alt tallmateriale er knyttet til regnskapsåret 2019.

Endringer i rapporterings­grunnlaget siden forrige rapport

KONGSBERG har kjøpt opp og integrert Rolls-Royce Commercial Marine og Kongsberg Aviation Maintenance Services (KAMS), tidligere AIM Norway i 2019. Vi har økt med ca. 3.900 ansatte og driftsinntektene med ca. MNOK 7.400. Dette gir seg utslag i alle deler av virksomheten, også for rapporteringsgrunnlaget for bærekraft. Det gjør at informasjon for 2019 ikke er direkte sammenlignbart med tidligere år, men vi har søkt å forklare større endringer, som for ekspempel i klimaregnskapet.

Begrensninger i rapporten

Rapporten omhandler selskaper hvor vi eier 50 prosent eller mer. Miljødataene omfatter alle norske enheter, alle produksjonsenheter verden over og de største kontorene utenfor Norge.

Informasjonen i rapporten er basert på opplysninger innhentet fra ulike deler av konsernet. Selv om det er lagt vekt på at opplysningene skal være fullstendige og korrekte, vil noen av opplysningene være basert på estimater.

Vår prosess for å definere innholdet

Vi gjennomfører vesentlighetsanalyse periodisk, siste gang høsten 2019. Se nærmere omtale av det under “Strategi og prioritering for bærekraft”.

I arbeidet med vesentlighetsanalysen tar vi hensyn til hva våre viktigste interessenter er opptatt av i vår dialog med dem. Dette inkluderer våre eiere, investorer og långivere, våre ansatte, kunder, leverandører, regulatoriske myndigheter og lokale myndigheter i de områder hvor vi har aktiviteter.

Innholdet i rapporten er i stor grad definert ut fra det vi har kalt “Fokusområder”, hvor det er fastsatt mål- og aktivitetsoversikt for hvert område. Disse er godkjent av konsernledelsen og konsernets styre.

Til toppen